Két évtizedes Erdély csodája
Írta: admina - Dátum: 10/10/2013 12:49
Hétvégén ünnepelte húszéves fennállását a Böjte Csaba atya által vezetett dévai Szent Ferenc Alapítvány. Két évtized alatt sok minden történt a mostoha sorsú gyerekeket felkaroló, és keresztény szeretetben felnevelő Alapítvány életében.

A kezdet korántsem volt könnyű, a kolostor romokban hevert, sokat kellett dolgozni, amíg megfelelő szállást rendezhettek be a gyerekek számára, idézte vissza a kezdeti nehézségeket Csaba atya szombaton a templomban. Még az épület jogi helyzete sem volt tiszta, az egyház még nem kapta vissza hivatalosan, amikor Csaba testvér csákánnyal verte le a rajta lévő lakatot. Eleinte a hatóságok is állandóan zaklatták, azóta viszont gyökeresen változott a helyzet, s évek óta inkább támogatják.
A mostoha sorsú, társadalmilag kivetett gyermekek intézményes felkarolása azonban nemcsak a hatósági ellenségeskedés miatt volt nehéz: valakiknek a gyerekek gondozását, nevelését is fel kellett vállalni. Sokan úgy érezték, hogy túl nagy feladat számukra, nem lennének képesek elvégezni. A szeretet, Csaba atya bölcsessége és az isteni gondviselés azonban erőt adott a kételkedőknek, derült ki a gyermekotthonok vezetőinek felszólalásaiból. Jelenleg a Szent Ferenc Alapítvány 22 gyermekotthont működtet Erdély-szerte és további 50 napközi központot, összesen olyan 2300 gyerekkel, az évek során pedig közel 5000 gyerek fordult meg a ferences atya által működtetett csoda-alapítványnál.

Szombat délelőtt, a kezdetek bemutatása után, Csaba atya felkérte több gyermekotthon igazgatóját, hogy szóljon néhány szót. Sokan közülük gyermekként az Alapítvány növendékei voltak, felnőtt korban pedig szintén ott maradtak nevelőként, gyermekotthon-igazgatóként. Eltérő természetűek, voltak köztük kételkedők, kishitűek, voltak lázadó kamaszok, vagy másféle emberek is. Voltak családosok, olyan nevelőnők, akiknek 4-5 saját gyerekük volt, mielőtt mások nevelését is felvállalták volna, de nagyon sok esetben egyedülállók, akik éppen a többi nevelő között találtak maguknak házastársat, sok fiatal fiú és leány az Alapítványnál töltött idő alatt ismerte meg későbbi feleségét vagy férjét. Mindnyájukat azonban a lendület, a szeretet, Csaba atya bíztatása és mindenekelőtt az Istenbe vetett hit vezette, ennek köszönhetően birkóztak meg a gyermeknevelés nehéz feladatával.

Áradó szeretet és gyermekmosoly

A kolostorban szervezett kiállításon bemutatták az elmúlt 20 év nehézségeit és örömeit, a számos megvalósítást: a képekről szinte áradt a szeretet és a gyermekmosoly. A gyermekek vásárt szerveztek saját készítésű termékeikből, dísztárgyakból, szőttesekből, gasztronómiai finomságokból, melyeket a nagyszámú vendégsereg megvásárolhatott.

20 év alatt Csaba atyának sikerült mindent biztosítani a gyerekek számára, lakást, ruhát, tanszereket, játékokat, élelmet stb. Ilyesmiben nincs hiány, aki támogatni szándékszik segíteni a Szent Ferenc Alapítványt, az leginkább pénzzel tudná. A vendégek – köztük Schmitt Pál, Magyarország volt köztársasági elnöke – meg is tették, nem hiába jöttek el messziről Csaba atya csodás művének ünnepségére: Erdély szinte minden tájáról érkeztek, sokan jöttek Magyarországról, de a vendégek között német és angol beszédet is lehetett hallani. Kökényessi Zsolt, például, gyalog tette meg 13 nap alatt az utat Budapestről Dévára adományszerzés céljából!

***

Délután Déva művelődési központjában folytatódott az ünnepség, ahol köszöntőjében Winkler Gyula, a Hunyad Megyei RMDSZ elnöke büszkeségét fejezte ki, hogy a Csaba atya által megvalósított csoda Dévához kötődik, az Alapítvány székhelye itt van, s az Erdélybe ágazó hálózatot ma is Déváról irányítják. Petru Mărginean, Déva polgármestere pedig a keresztény szeretet megtestesült példájának nevezte Csaba testvér művét. Schmitt Pál is hasonlóképpen méltatta a szórványt felemelő, magyarságot megerősítő 20 éves fáradhatatlan tevékenységet. A dél-erdélyi szórványban ugyanis számos településen Csaba atya gyermekei mentették meg a magyar oktatást.

Maguk a gyerekek sem maradtak adósak, színvonalas előadást tartottak: volt reneszánsz tánc – hiszen a gyermekek mellett Csaba atya a magyar történelmi örökséget is felkarolta Bethlen Gábor marosillyei szülőházának megvásárlása és rendberakása révén –, volt zene, vers, néptánc, aerobik-előadás. A legnagyobb sikert azonban a szászvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet gyermekotthon előadása aratta, amikor 4-5 éves apróságok táncoltak a színpadon.

Kisebbek és nagyobbak, valamennyi gyerek kitett magáért, nem hiába mondta büszkén Csaba atya: „ha Ferenc pápa meghívna egy kávéra, bátran elmennék mind az 5000 gyerekkel. Nem hoznának szégyent Erdélyre”.

Óvni, védeni a szeretet lángját

Vasárnap ismét zsúfolásig megtelt a templom az ünnepi szentmisére, amelyet dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrált. Az érsek gyertyához hasonlította a Csaba páter által irányított alapítványt, a szeretet, a hit és reménység gyertyájának, amelyet óvni kell a széltől, vihartól, hogy tovább pislogjon, rendeltetésének megfelelően. Szűz Mária oltalmát kérte az áldásos tevékenység folytatására, Böjte Csaba pedig köszönetet nyilvánított az érsekségnek a 20 éves támogatásért, valamint Deák Levente dévai jogásznak, aki 20 évvel ezelőtt alapítványként jogi formába öltötte a gyermekmentést.